logo

Šta je fimoza?

Stručni konsultant: Dr Gordan Popović

 

Verovatno da u medicini ne postoji oboljenje koje se brže i lakše leči, a koje, ako se ne leči može da stvori više tegoba i neprijatnosti pa čak i da da ozbiljne komplikacije.

Fimoza je otežano, ili potpuno onemogućeno prevlačenje kožice preko glavića penisa. Glavić penisa se ne može osloboditi-nekada samo pri erekciji, a nekada i u opuštenom stanju.


Fimoza Prevlačenje prepucijuma je otežano Prevlačenje prepucijuma je otežano ili nije moguće

 

Bez fimoze Normalno prevlačenje prepucijuma

Pored toga postoji i situacija kada je uzica (frenulum) sa donje strane glavića kratka pa pri prevlačenju kožice ta uzica vuče glavić penisa na dole. To može biti bolno i smetati normalnom odvijanju seksualnog odnosa. Frenulum često puca pri čemu se stvaraju bolne ranice koje teško zarastaju, a kada zarastu može doći do još većeg skraćenja frenuluma.

Kratak frenulum zateže glans penisa Kratak frenulum zateže glans penisa

Nazad

 

 

 

 

Kako i kada fimoza nastaje?

 

Fimoza može biti urođena, ali i stecena. To znaci da se može dobiti u bilo koje životno doba.

Ponekad se stariji muškarci stide što im se tako nešto desilo jer su ubeđeni da od fimoze boluju samo deca ili decaci. Međutim nije tako.

U urološkoj ordinaciji POTENCIJAL smo operisali pacijente od 18 do 75 godina. Dakle, fimoza se može javiti bilo kada, a tačan uzrok još uvek nije poznat. Predpostavka je da može biti posledica infekcije ili dejstva samog ejakulata na prepucijum ukoliko se ne održava dobra higijena posle seksualnog odnosa.
Takođe, osobe koje imaju povišen nivo šecera u krvi imaju sklonost da češće dobijaju fimozu.

Nazad

 

 

 

 

Koji su simptomi fimoze?


Fimoza može da dovede do:

- smetnji pri seksualnim odnosima
- otežanog održavanja higijene
- pojave jačih ili slabijih bolova

 

Fimoza može da postoji i bez ikakvih simptoma.

Ipak, pre ili kasnije javljaju se:

- infekcije
- svrab
- crvenilo
- bolovi
- otežano mokrenje
- problemi sa potencijom

Sužena i patološki izmenjena kožica je podložna pucanju, a pukotine koje nastanu teško zarastaju i dosta bole. Kada jednom zarastu onda je prevlačenje kožice još teže sve dok postane nemoguće i pri opuštenom stanju. Tada se stvaraju uslovi za nastanak infekcije sa svim daljim komplikacijama.

Nazad

 

 

 

 

 

Lečenje fimoze

Stručni konsultant: Dr Gordan Popović

 Lečenje fimoze često može biti brzo i efikasno ako mu se pristupi na pravi način. Za krajnji ishod važno je dobro proceniti početno stanje, doneti pravu odluku o načinu lečenja i zatim samo lečenje dosledno sprovesti do kraja. Sve ovo ponekad može biti jednostavno, ali najčašće je neophodno osim znanja i veliko iskustvo.

Iskustvo je važno ne samo za uspešno lečenje već i za dobru procenu stanja. Nekada je moguće rešiti problem fimoze bez operacije, a nekada je operacija neophodna. Na internetu se nude bezbrojna "sigurna, brza i laka" rešenja koja garantuju izlečenje bez operacije. Po prirodi stvari poželećete da probate bilo šta samo da izbegnete operaciju. To je potpuno razumljivo. Ali često nije realno a može biti i štetno. U krajnjem ishodu sve se svodi na gubitak vremena i produženo maltretiranje.

Iz tog razloga prava i realna procena i savet šta se može rešiti bez operacije a kada je operacija neophodna je od velikog značaja. Upravo za takvu procenu je neophodno veliko iskustvo kada je fimoza u pitanju.

Dakle, prvi i osnovni korak ka rešenju fimoze jeste pregled!

Po obavljenom pregledu ima se potpuno jasna predstava u kojoj meri je fimoza izražena, u kakvom stanju i kakvog kvaliteta je koža prepucijuma i glansa (glavića) penisa.

Dalje, daje se savet o najboljem načinu lečenja. Ukoliko se odluči za neoperativno lečenje fimoze daje se detaljno objašnjenje o njegovom sprovođenju i prati se tok lečenja do potpunog izlečenja. Ovde postoji više opcija o kojima se odlučuje po obavljenom pregledu - ne postoji univerzalno lečenje koje bi bilo dobro za svakog pacijenta i svaki oblik fimoze.

Ukoliko je neophodno operativno lečenje donosi se odluka o najboljoj opciji. Postoji više različitih metoda operativnog lečenja fimoze - bira se ona za koju se proceni da će dati najbolje rezultate i najbrži oporavak.

Još jedan faktor je ekstremno važan - estetski momenat. Često se nedovoljno pažnje obraća na završni izgled. A to uopšte nije svejedno. Često sam u situaciji da "ispravljam" tuđe "radove". Evo jednog od mnogobrojnih primera:

Monstruozan izgled penisa kao posledica loše urađene operacije fimoze:


Losa operacija fimoze Losa operacija fimoze Losa operacija fimoze

Na gornjim slikama vidi se izgled penisa pacijenta koji je došao kod mene nekoliko meseci posle operacije u jednoj poznatoj klinici. Vidi se monstruozan izgled penisa. Kod ovog pacijenta kao i kod mnogih drugih sam uradio odličnu korekciju kojom smo bili veoma zadovoljni i pacijent i ja:

Izgled penisa neposredno pošto sam završio korektivnu operaciju:

   Uspesna operacija fimoze Uspesna operacija fimoze Uspesna operacija fimoze

Ipak, nije uvek moguće ispraviti greške kod loše urađenih operacija. Iz tog razloga je veoma važno ko će vas operisati. Mnogi hirurzi prave grešku i olako pristupaju operacijama fimoze jer ih smatraju malim i nebitnim. Često godinama ne rade takve operacije jer ih prepuštaju studentima i specijalizantima da se na njima vežbaju. Posledica toga je da često i iskusni i jako dobri hirurzi u svojoj karijeri nisu uradili više od desetak ili dvadeset operacija fimoze. Posledica toga je da iako odlično rade mnoge druge operacije, operaciju fimoze ne urade naročito dobro.
Dakle, potpuno je jasno da je iskustvo, tj. broj urađenih operacija fimoze koje hirurg ima iza sebe veoma važno. Osim toga značajan je i način na koji hirurg doživljava operaciju fimoze - da li joj pristupa sa punom pažnjom kao i drugim operacijama ili ne.
S obzirom na to da se kao specijalista urologije i seksolog posebno bavim pitanjima potencije punih dvadeset godina potpuno mi je jasan značaj koji ima funkcija i izgled muškog polnog organa. Iz tog razloga sam još davno sebi postavio cilj da operaciju fimoze dovedem do savršenstva. U tome vidim tri bitna momenta:

- otklanjanje problema i uspostavljanje pune funkcionalnosti
- ispunjavanje maksimalnih estetskih kriterijuma
- komfor pacijenta pre, za vreme i posle operacije (potpuno odsustvo bola i bilo kakvih drugih neprijatnosti)

Da bi se to postiglo potreban je poseban pristup pripremi za operaciju, zatim posebno razvijene operativne tehnike kao i odgovarajući tretman posle operacije. Svi ovi elementi su usavršavani tokom mnogih godina i kroz ogroman broj urađenih operacija.

U zavisnosti od konkretne situacije kod svakog pacijenta odlučuje se koja će se operativna tehnika primeniti. Svaki pacijent ima neku svoju specifičnost i razlikuje se u nekom detalju od ostalih.
Jedan manji deo fotografija iz moje prakse pogledajte ovde!

Nazad

 

 

 

 

Koje su komplikacije fimoze?

Stručni konsultant: Dr Gordan Popović


Otežano održavanje higijene dovodi do infekcije. Ona se karakteriše pojavom svraba, crvenila, bolova i otoka kože glavića i prepucijuma. Pored toga, infekcija pogoduje nastanku prekanceroznih stanja pa i pojavi karcinoma glansa (glavića) i prepucijuma. Nastali karcinom se teško leči, može biti neophodna delimična ili potpuna amputacija (odsecanje) penisa a ne retko ima i smrtni ishod.

Dakle, prisustvo fimoze povećava rizik od nastanka raka penisa.

Ovde treba imati u vidu i druge faktore koji prema nekim ispitivanjima dodatno povećavaju rizik od nastanka karcinoma penisa, a to su:

-prisustvo polnih bradavica

-više od 30 seksualnih partnera

-pušenje cigareta.

Pušenje cigareta je bez svake sumnje naučno dokazano kao faktor koji povećava rizik od nastanka raka penisa. Bliže o tome možete pogledati u naučnom radu (engleski jezik) u BRITISH JOURNAL OF UROLOGY na strani http://www.cirp.org/library/disease/cancer/harish/ kao i na strani http://www.cirp.org/library/disease/cancer/hellberg1/

 

  Rak penisa

Rak penisa

Pored toga fimoza može da:

-smeta normalnom odvijanju seksualnog odnosa,

-posredno, može da dovede do poremećaja potencije pa i impotencije

-predstavlja i mogući izvor infekcije kako za muškarca tako i za ženu.

-može da dovede do komplikacije koja se zove parafimoza

Dakle, fimoza je jedno banalno oboljenje koje se vrlo brzo i lako leči malom hirurškom intervencijom, ali ako se zapusti može da da veoma ozbiljne i opasne komplikacije.

 

Kondilomi i rak penisa – obrezivanje smanjuje rizik

Humani papiloma virus (HPV) infekcija je jedna od najčešćih seksualno prenosivih bolesti i izaziva pojavu kondiloma (bradavičastih izraštaja) obično u predelu polnih organa kod oba pola. Dobro je poznato da HPV infekcija kod žena često dovodi do pojave raka grlića materice.

Dugo se smatralo da za muškarce HPV infekcija, osim estetskog, nema drugog značaja. Pogrešno!

Približno 9000 muškaraca godišnje oboli od raka koji je povezan sa HPV infekcijom (Dunne et al., 2014). HPV infekcija se smatra jednim od uzroka 50% skvamoznih karcinoma penisa, i 91% analnih karcinoma (Markowitz, 2014). Određeni podaci ukazuju na moguću vezu između HPV i karcinoma jednjaka i pluća (Moreira et al., 2014).Očekuje se da u narednoj deceniji HPV povezani karcinomi usta i ždrela po učestalosti prevaziđu inače veoma čest rak grlića materice (Chaturvedi et al., 2011; Fontenot, Fantasia, Charyk, & Sutherland, 2014).

Sledeći faktori doprinose nastanku HPV infekcije:

- neobrezan penis
- veći broj seksualnih partnera
- pušenje

Obrezivanje (cirkumcizija) kod muškaraca smanjuje rizik nastanka HPV infekcije! (ACS, 2013).

Cirkumcizija se najčešće radi kod muškaraca koji imaju neki oblik fimoze penisa.

Medscape Urology, Human Papillomavirus: Not Just a Woman's Concern, Authors and Disclosures, Eglintine G. Rigaud, PhD, ARNP, WHNPBC, Eglintine G. Rigaud, PhD, ARNP, WHNPBC, is an Assistant Professor, DNP Program, College of Nursing, Nova Southeastern University. Palm Beach Garders, FL.Urol Nurs. 2015;35(3):139-142. 

 

Relativna fimoza i parafimoza

Kod relativne fimoze prevlačenje kožice je moguće ali je otežano. Obično u opuštenom stanju penisa kožica može da se prevuče preko glansa ali pri erekciji je to izrazito otežano ili sasvim nemoguće.

Relativna fimoza i parafimoza
Relativna fimoza i parafimoza
Relativna fimoza i parafimoza

 

Na ovim fotografijama vidimo znatno suženje u vidu prstena ispod glavića penisa (žuta strelica). Pored toga na trećoj fotografiji vidi se i kratak frenulum tj. uzica ispod glavića penisa (crvena strelica)

Ovakvo stanje se često komplikuje nastankom uzdužnih malih pukotina na mestu suženja. Te pukotine jako bole i pogoduju nastanku infekcije. Takve pukotine teško zarastaju, a kada zarastu dovode do još jačeg suženja. To je razlog zašto se postojeće suženje vremenom sve više pogoršava. U nadi da će se situacija popraviti ljudi koriste razne masti ili ocekuju da će se vremenom problem rešiti sam od sebe. Međutim obično se dešava suprotno: dolazi do postepenog pogoršanja-suženje je sve jače i pre ili kasnije obično bude neophodna hirurška intervencija. U tom iščekivanju muškarci provedu više meseci, pa i godina. Za to vreme imaju bolove , neprijatnosti pri seksualnom odnosu, rizikuju pojavu infekcije itd. Zato ne treba previše oklevati sa operacijom kada to okolnosti nalažu!

uzdužne pukotine na mestu suženja

Na slici vidimo beličaste uzdužne pukotine na mestu suženja.

Relativna fimoza može da dovede i do još jedne komplikacije, a to je PARAFIMOZA.

Parafimoza je stanje kada se kožica prevuče unazad i tu se "zaglavi", tj. ne može da se vrati preko glavića penisa. Zbog pritiska koji tako prevučena, a sužena kožica vrši na krvne sudove dolazi do otoka glavića i kožice tako da stanje postaje sve teže i teže. Takvo stanje zahteva hitnu urološku intervenciju!

To je još jedan razlog zašto se treba obratiti urologu da da svoje mišljenje o neophodnosti operacije.Ukoliko urolog proceni da ja rizik of komplikacija veliki ne treba odugovlačiti jer se na taj način izlaže nepotrebnom riziku i umanjenju kvaliteta života.

Parafimoza

Parafimoza. Vidi se otok prepucijuma ispod glansa penisa koji je takođe lividan i otečen

Nazad

 

Izrada sajta KompArt

Za detaljnije informacije o impotenciji, stručne savete ili zakazivanje pregleda i kontrola, obratite se našem stručnom konsultantu telefonom: 

+381 63 201 101 ili +381 63 201 101 

u periodu od 10 - 18 h radnim danom 

E-mail sa vašim pitanjem mozete poslati ovde.